1857

هاست لینوکس فروخته شده

1246

دامنه های ثبت شده توسط ما 

984

هاست ایمیل فروخته شده  

آماده ای برای شروع ؟

پکیج های هاست لینوکس ما 


حرفه ای

تومان 380,000 /سالانه

250 Email Addresses

125GB of Storage

140 Databases

60 Domains

24/7 Unlimited Support

ویژه

تومان 250,000 /سالانه

150 Email Addresses

65GB of Storage

60 Databases

30 Domains

24/7 Unlimited Support

استاندارد

 تومان 160,000 /سالانه

250 Email Addresses

125GB of Storage

140 Databases

60 Domains

24/7 Unlimited Support

حرفه ای

تومان 480,000 /سالانه

250 Email Addresses

125GB of Storage

140 Databases

60 Domains

24/7 Unlimited Support

ویژه

تومان 260,000 /سالانه

150 Email Addresses

65GB of Storage

60 Databases

30 Domains

24/7 Unlimited Support

استاندارد

تومان 260,000 /سالانه

250 Email Addresses

125GB of Storage

140 Databases

60 Domains

24/7 Unlimited Support

>